+90 (216) 510 25 00
İDOSB Mah. Vakum Cad. No :22 C12 Tuzla / İstanbul

CE KATEGORİLERİ

Avrupa’da satılan tüm KKD’ lerin test edilmesine ilişkin düzenlemeler, Avrupa Topluluğu tarafından çıkarılan Kişisel Koruyucu Ekipman Yönergelerine göre gerçekleştirilmektedir. EN standartları, koruyucu özelliklerin nasıl sunulması gerektiğini, CE işaretine ek olarak ürünün nasıl etiketlenmesi gerektiğini ve ürün el kitabında ne bulunması gerektiğini açıklayan test yöntemleri ve gereklilikleri içerir. Bu standartlara uygun ürünler  üzerlerinde CE işareti taşımalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajlarında CE işareti bulunmalıdır.

 


Bu kategorideki eldivenler, kullanıcıyı minimum riskli işler sırasında oluşabilecek yaralanmalardan ve + 50 santigrat derecenin altındaki sıcak nesnelerden korumayı amaçlamaktadır. Temel tip bahçe ve montaj eldivenleri bu kategoriye girer.

Bu eldiven kategorisi, kullanıcıyı minimum veya çok yüksek olarak sınıflandırılmayan yaralanmalardan korumak içindir. Eldivenler, eldiven koruma özelliklerini gösteren piktogram ile işaretlenmeli ve onaylı bir test enstitüsünde, EN388 standardına göre mekanik koruma değerleri test edilmelidir. Tüm kategori 2 eldivenler, koruyucu geçerliliğini göstermek için Onaylanmış Kuruluşlar tarafından test edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.

Bu kategorideki eldivenler, ölüm veya kalıcı hasarlar gibi çok ciddi sonuçlara neden olabilecek risklere karşı korur. Eldivenler, eldiven koruma özelliklerini gösteren piktogramlarla işaretlenmeli ve akredite bir test enstitüsünde test edilmelidir. Ayrıca, hem tip hem de üretim kontrolü için, korumanın geçerliliğini göstermek üzere bir Onaylanmış Kuruluş tarafından test edilmeli ve sertifikalandırılmış olmaları gerekir.